Historia

Najciekawsze scenariusze pisze życie. W tym dziale znajdziesz wiele książek historycznych opisujących dzieje Kościoła i świata.

Życie i działalność księdza prałata Ernesta Nozińskiego (1939-2010)

Tytuł książki nawiązuje do słów „Testamentu” ks. prałata E. Nozinskiego. To szczęśliwe kapłaństwo polegało przede wszystkim na wiernej służbie Bogu i ludziom. Ta wybitna postać duszpasterza zasługuje na ocalenie od zapomnienia. 

Z recenzji ks. prof. Dr hab. Antoniego Kiełbasy: Prezentowana praca stanowi analizę faktów historycznych, a zarazem jest syntezą rekonstrukcji narodzin i początków Kościoła opolskiego. Praca jest ważnym etapem studiów nad dziejami wschodniej części dawnej archidiecezji wrocławskiej.

Tytuł oryginału: Hedwig von Schlesien - eine Frau fur Europa Tłumaczenie z j. niemieckiego: Dawid Smolorz.

Książka została napisana z potrzeby serca i tęsknoty autorki, Renaty Schuman, za Śląskiem, miejscem urodzenia. Zawirowania najnowszej historii sprawiły bowiem, że autorka w 1983 r. opuściła swoją małą Ojczyznę i rozpoczęła nowe życie w Republice Federalnej Niemiec.

Naukowe opracowanie ks. prof. K. Doli jest przebogate w treść i wskazane źródła archiwalne, drukowane i opracowania oraz wzbogacone o indeks osób i miejscowości, a także zdjęcia.

Polecamy wszystkim miłośnikom historii i badaczom dziejów kolegium jezuickiego i słynnego Carolinum (gimnazjum) nyskiego. 

Kronika Książąt Polskich" należy do najważniejszych pozycji średniowiecznej historii Polski i Śląska. Jej autorstwo przypisywane jest Piotrowi z Byczyny, kanonikowi kolegiaty w Brzegu.

Zredagowana została w latach 1382-1386.

Ks. dr D. Jastrząb prezentuje bardzo ciekawe i ważne studium nt. obrazu księdza w powieściach I poł. XX w. Ośmiu pisarzy (m.in. Bernanos, Mauriac, Cronin, Chesterton), osiem wrażliwości i osiem odmiennych spojrzeń na kapłaństwo.

Lektura jest intelektualną przygodą, gdzie mistycyzm splata się z humorem. Zachęcamy do czytania i refleksji.