Świadectwa i dyplomy

Dyplomik przedszkolny z następującymi rubrykami do wypełnienia:

 • imię i nazwisko
 • rok szkolny
 • podpis i pieczęć katechety
 • miejscowość i data

Dyplomik przedszkolny z następującymi rubrykami do wypełnienia:

 • imię i nazwisko
 • rok szkolny
 • podpis i pieczęć katechety
 • miejscowość i data

Dyplomik przedszkolny z następującymi rubrykami do wypełnienia:

 • imię i nazwisko
 • rok szkolny
 • podpis i pieczęć katechety
 • miejscowość i data

Dyplomik przedszkolny z następującymi rubrykami do wypełnienia:

 • imię i nazwisko
 • rok szkolny
 • podpis i pieczęć katechety
 • miejscowość i data