Liturgia

Jest to jedyne w Polsce, znane i cenione, tak kompleksowe i wyczerpujące opracowanie nabożeństw i błogosławieństw przydatnych w sprawowaniu liturgii i nabożeństw pozaliturgicznych w ciągu całego roku liturgicznego.

Niezbędna pomoc liturgiczna dla każdej parafii!

Wydanie fototypiczne (red. R. Pośpiech)

Pochodzący z początku XVI stulecia Missale Paulinorum, zwany powszechnie Mszałem Jagiellonów albo Mszałem Olbrachta, należy do najbardziej wartościowych kodeksów liturgiczno-muzycznych zachowanych w jasnogórskim archiwum. Jest to wspaniałe dzieło sztuki zawierające barwne miniatury, ozdobne inicjały oraz bogato zróżnicowaną ornamentykę.

IV poszerzone wydanie typicznych melodii Psalmów używanych w czasie sprawowania Liturgii Godzin i Liturgii Mszy św. Polecamy szczególnie muzykom kościelnym: kantorom, organistom, członkom scholii liturgicznych.