Polityka prywatności

Informacja na temat celów i zasad przetwarzania danych osobowych przez Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża w związku z prowadzeniem sklepu internetowego pod adresem http://www.wydawnictwo.opole.pl oraz http://www.krzyz.opole.pl /

1. Informacja o administratorze danych osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża z siedzibą w Opolu. Można się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • wysyłając wiadomość e-mail na adres: sekretariat@wydawnictwo.opole.pl
 • telefonicznie, dzwoniąc pod numer +48 77 453 94 93 lub +48 77 441 71 40 (opłata wg stawek operatora)
 • pisząc na adres naszej siedziby: Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża, 45-007 Opole, ul. Katedralna 8A

2. Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe klientów sklepu internetowego są przez nas przetwarzane:

 • na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody
 • w związku z koniecznością wykonania umowy zakupu i dostawy zawartej między Panem/Panią a naszą firmą, dotyczącej wykonania przez nas dostaw
 • na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

 3. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom, jeśli będzie to konieczne do realizacji sprzedaży zamówionych towarów. W szczególności, dane będą przekazywane następującym odbiorcom:

 • Poczta Polska
 • firmy świadczące usługi kurierskie

W przypadkach, gdy jest to wymagane, podmioty zewnętrzne będą przetwarzać dane na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia. Odbiorcy zewnętrzni przetwarzają dane osobowe wyłącznie w zakresie, w jakim zostanie im to zlecone.

Nie przekazujemy danych osobowych naszych klientów do państw trzecich, organizacji międzynarodowych oraz poza Europejski Obszar Gospodarczy.

4. Okres przechowywania danych osobowych

W zależności od dokumentów dane osobowe będą przechowywane przez następujące okresy czasu:

 • dokumentacja finansowa (faktury, rachunki) – dane będą przechowywane przez czas wynikający ze stosownych przepisów prawa nakazujących Administratorowi przechowywanie tych danych
 • pozostałe dane – przez czas nieokreślony tj. przez czas prowadzenia przez Administratora działalności gospodarczej

 

5. Prawa przysługujące właścicielom danych osobowych przetwarzanych przez Administratora

W zakresie przetwarzania danych osobowych właścicielom przysługują Panu/Pani następujące prawa:

 • prawo do uzyskania dostępu do swoich danych
 • prawo do sprostowania danych
 • prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 • prawo do przenoszenia danych.
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy stwierdzi Pan/Pani naruszenie przetwarzania danych osobowych Pana/Pani dotyczących.

 

6. Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest konieczne do przyjęcia i realizacji zamówienia w naszym sklepie internetowym. Bez podania danych osobowych nie będziemy mogli dostarczyć zamówionego towaru.