Błyskawiczna
Dostawa
Bezpieczne
Zakupy
Najnowsze
Wydania
Gwarancja
Zadowolenia

Wstęp

Sklep internetowy, działający pod adresem www.wydawnictwo.opole.pl (alias krzyz.opole.pl) jest prowadzony przez firmę Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża (dalej: „Wydawnictwo”). Wydawnictwo zostało erygowane dekretem Ordynariusza Opolskiego ks. Abp Alfonsa Nossola, w dniu 12 października 1977 roku.

Adres: Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża, ul. Katedralna 8A, 45-007 Opole NIP: 754-033-50-96;

REGON: 040005377-00027

Bank BGŻ BNP Paribas

Nr konta: 10 2030 0045 1110 0000 0417 3350

§1 Informacje ogólne

1. Sklep internetowy Wydawnictwo prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez stronę: www.wydawnictwo.opole.pl. Klient może wejść na stronę sklepu korzystając także z adresu krzyz.opole.pl

2. Kupujący dokonując zakupów w sklepie akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

3. Po złożeniu przez Klienta zamówienia generowana jest automatyczna wiadomość e-mail, powiadamiająca, iż zamówienie zostało skutecznie złożone.

4. Zakupy w sklepie internetowym Wydawnictwo mogą dokonywać osoby posiadające pełną zdolnością do czynności prawnych.

5. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności towaru w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany e-mailem o stanie zamówienia oraz ma możliwość podęcia decyzji o sposobie modyfikacji zamówienia tj.: częściowa realizacja zamówienia, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia. W przypadku braku odpowiedzi przez Klienta po 3 dniach od momentu skutecznego doręczenia wiadomości e-mail, sklep może samodzielnie podjąć decyzję o sposobie modyfikacji zamówienia.

6. W przypadku anulowania/modyfikacji zamówienia należne środki pieniężne podlegają zwrotowi do Klienta.

7. Wysyłkowy sklep internetowy Wydawnictwo realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Nie ma możliwości realizacji wysyłki za granicę Polski.

8. Oferowana cena za towar jest ceną brutto podawaną w złotych polskich, obejmująca podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

9. Każda Faktura VAT jest powiększona o koszty wysyłki towarów.

10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podane dane Kupującego wskazane przez niego przy zakupie jako właściwe do wystawienia faktury VAT.

11. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży oraz skierować sprawę na drogę właściwych postępowań.

12. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

13. Wiążące dla Stron są ceny, właściwości Towaru oraz wszelkie koszty ujawnione na stronie internetowej oferowanego towaru w momencie złożenia zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

14. Umowa sprzedaży zawierania jest między Klientem a Wydawnictwem i Drukarnią Świętego Krzyża.

§2 Koszty i termin dostawy

1. Istnieje możliwość osobistego odbioru zamówionych towarów w sklepie pod adresem ul. Katedralna 6, 45-007 Opole, od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia sklepu. Za odbiór towarów bezpośrednio w siedzibie sklepu nie pobiera się żadnych dodatkowych opłat.

2. Klient ma możliwość wyboru wysyłki zamawianego towaru przez sklep za pośrednictwem Poczty Polskiej lub wybranych firm kurierskich. Aktualna lista dostępnych form wysyłki wraz z ich kosztami jest prezentowana klientowi w trakcie procesu finalizacji zamówienia.

3. Termin otrzymania przesyłki to czas realizacji zamówienia wraz z przewidywanym czasem dostawy.

4. Zarówno czas realizacji zamówienia, jak i czas dostawy, liczony jest w dniach roboczych. Czas dostawy określa regulamin Poczty Polskiej oraz firm kurierskich. Maksymalny czas dostawy wynosi 5 dni roboczych licząc od dnia następnego po dniu złożenia zamówienia w Sklepie. Czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu w przypadku wymienionym w § 1 ust. 5 Regulaminu.

5. Pomimo dołożenia wszelkich starań Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wywiązanie się Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej z terminu dostawy towaru, określonego w niniejszym Regulaminie.

§3 Sposób zapłaty

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

a. Poprzez płatność on-line za pośrednictwem serwisu DotPay, przy pomocy którego istnieje możliwość zapłaty kartami Visa, MasterCard oraz poprzez udostępnione integracje z wiodącymi bankami i operatorami płatności. Aktualna lista dostępnych form płatności jest prezentowana Klientowi w trakcie procesu finalizacji zamówienia.

b. Przelewem bankowym w terminie do 5 dni roboczych lub uzgadniając ze sklepem inny termin zapłaty lub wysyłki zamówionego towaru. Brak zapłaty, kontaktu lub uzgodnienia innego terminu powoduje, że po 10 dniach zamówienie zostaje usunięte z listy oczekujących do realizacji.

c. Osobiście w kasie firmy, wyłącznie przy osobistym odbiorze towaru w siedzibie sklepu.

2. Sklep Wydawnictwo nie prowadzi sprzedaży w systemie ratalnym.

3. Bieg realizacji zamówienia następuje od dnia bankowego potwierdzenia wpłaty należności za zamówienie.

4. Do wysyłanego towaru dołączany jest dowód zakupu: Faktura VAT.

§ 4 Zwrot towaru

1. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu wystawienia faktury VAT. Fakt ten należy zgłosić poprzez kontakt e-mail na adres sklepu: sklep@wydawnictwo.opole.pl

2. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

3. Zwrot jest niemożliwy wówczas, gdy towar był używany, kopiowany, został w jakikolwiek sposób zniszczony. Ponadto zwracany towar musi być kompletny. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po usunięciu zabezpieczeń.

4. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą VAT.

5. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru, wliczając dodatkowo koszt najtańszego, zwykłego sposobu dostawy towaru.

6. Kwota zostaje zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu. Jednocześnie każda metoda zwrotu należności jest uprzednio indywidualnie uzgadniana z Klientem.

7. Wszystkie niezawarte w regulaminie i sporne sprawy rozwiązywane będą w drodze negocjacji lub rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby sklepu.

8. Towar pozbawiony wad, nabyty bezpośrednio w sklepie stacjonarnym nie podlega zwrotowi.

§ 5 Reklamacje

1. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady ukryte, może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u Sprzedawcy.

2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, Klient proszony jest odesłać wadliwy towar przesyłką pocztową pod adres sklepu Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża, 45-007 Opole, ul. Katedralna 6. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

3. Sklep rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem.

4. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy towar, a jeśli nie będzie to możliwe, sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mi inne dostępne w sklepie towary do wyboru.

5. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego są zwracane przez sklep natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji z uwzględnieniem kosztu najtańszego, zwykłego sposobu dostawy towaru.

§6 Zdjęcia, Oferty

Zdjęcia oraz opublikowane teksty informacyjne odzwierciedlają towary w najlepszy możliwy sposób. Sklep Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów, które mogą pojawić się na stronie internetowej. Sklep nie może ponadto zagwarantować, że wszystkie zdjęcia dokładnie odzwierciedlają rzeczywisty wygląd każdego towaru. Zdjęcia mogą się różnić od rzeczywistego wyglądu towaru - wynika to z różnorodności dostępnego sprzętu komputerowego oraz jego indywidualnych ustawień, a w szczególności ustawień monitora i karty graficznej. Każde ze zdjęć stanowi jedynie ilustrację i może nie przedstawiać dokładnego wyglądu ani cech towaru.

§7 Zmiana regulaminu

1. Sklep uprawniony jest do dokonania zmiany regulaminu.

2. W wypadku planowanej zmiany, na trzydzieści dni przed zdarzeniem, Sklep poinformuje o tym na stronie sklepu internetowego.

3. Zmiana wchodzi w życie po upływie trzydziestu dni od daty pojawienia się informacji.

§8 Zastrzeżenie własności

Każdy towar pozostaje własnością Sklepu Wydawnictwo, aż do momentu otrzymania pełnej zapłaty za zamówienie.

§9 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający, tj. Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża, ul.  Katedralna 6, 45-007 Opole

2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119, s. 1). Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych

§10 Postanowienia końcowe

1. Niniejsze warunki i korzystanie ze sklepu internetowego Wydawnictwo podlegają prawu polskiemu.

2. W zakresie dozwolonym przez prawo, wyłączną jurysdykcję w kwestii wszelkich sporów wynikających z niniejszych warunków użytkowania oraz użytkowania niniejszej strony internetowej przez użytkownika mają sądy polskie.

3. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.