Pozostałe

Pozostałe

Ze wstępu do pierwszego wydania: „Dziełko O naśladowaniu Chrystusa napisane około połowy piętnastego wieku przez świątobliwego zakonnika Tomasza à Kempis, jest po Piśmie Świętym najbardziej rozpowszechnioną książką o niezwykłej, do dnia dzisiejszego, nie zmniejszającej się poczytności.