Katecheza

Niniejsza książka jest przewodnikiem dla prowadzących katechezę rodzinną. Kolejne materiały tego autora, dotyczące tej katechezy, są w przygotowaniu.

Autorzy: ks. J. Kostorz, Z. Pytka, P. Bechta we wprowadzeniu sami zadają pytanie: skoro dziś dostępnych jest wiele różnych katechizmów, to po co kolejny? I odpowiadają: Wiara to ciągłe stawianie ważnych pytań i szukanie na nie odpowiedzi. Taka jest właśnie forma tego katechizmu: pytanie – odpowiedź.

Przygotowanie do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej. W pracach redakcyjnych uwzględniono założenia Ogólnopolskiego Programu Katechetycznego oraz sugestie księży i katechetów. Za podstawę opracowania posłużył znany wszystkim "Mały Katechizm" diecezji opolskiej.

Zamieszczone w podręczniku jednostki lekcyjne mają na celu przybliżyć dzieciom historię naszego Zbawienia, począwszy od ksiąg Starego Testamentu (I dział), przez życie, nauczanie, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa (II, III i IV dział) oraz ukazanie im znaczenia i roli Kościoła ujętego jako wspólnota wierzących (V dział).