Chrystus w tajemnicy Kościoła - Miłości, Miłosierdzia i Krzyża - przedstawia Kościół jako wydarzenie, cudowny i tajemniczy dar Boga dla człowieka.

NAKŁAD WYCZERPANY.

Cena

CHTK