Biblia wydawana do użytku szkolnego ma stanowić dla Was rodzaj podręcznika, czyli ma zawsze być pod ręką, blisko, by można było do niej sięgnąć w każdym czasie, w każdej potrzebie, nie tylko na lekcji religii, ale również w różnych momentach życia codziennego.

NAKŁAD WYCZERPANY.

Cena

BIB