Ukazała się (w języku niemieckim) kolejna książka o. Hugolina Langkammera pt. Das Glaubensbekenntnis der Kirche als ethische Unterweisung (Wyznanie wiary Kościoła jako pouczenie etyczne), wydana przez Wydawnictwo św. Krzyża w Opolu.

Kilka myśli z książki: Wiara w żadnym wypadku nie jest teorią –ideą ani przeglądem wydarzeń historycznych z ponad dwóch tysięcy lat chrześcijaństwa. Wiara kroczy od poznania do wyznania, od wyznania do życia, od życia do miłości. (…)

Żyjemy wśród ludzi, z którymi rozmawiamy o rozmaitych sprawach, ale rzadko spotykamy osoby, które chętnie czy w ogóle chcą rozmawiać o Bogu. Jednak zawsze byli i są w naszym otoczeniu bliźni, którzy pytania o Boga traktują poważnie.

Ojciec Hugolin Helmut Langkammer OFM urodził się 19 grudnia 1930 r. w Bobrku na Górnym Śląsku. 10 czerwca 1950 r. został członkiem Prowincji św. Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych we Wrocławiu. 18 grudnia 1955 r. przyjął święcenia kapłańskie. Studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie w 1961 r. uzyskał stopień doktora teologii biblijnej. W latach 1961–1963 sprawował funkcję rektora Wyższego Seminarium Duchownego franciszkańskiej prowincji św. Jadwigi w Kłodzku. W 1963 r. rozpoczął studia specjalistyczne z biblistyki i orientalistyki w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie zwieńczone w 1966 r. doktoratem z nauk biblijnych. W 1969 r. otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego, w 1975 r. nadano mu tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego, a w 1982 r. tytuł profesora zwyczajnego. Ojciec Hugolin był prodziekanem (1975–1985) i dziekanem (1987–1993) Wydziału Teologicznego KUL, a także prezesem Polskich Biblistów przy Episkopacie Polskim (1976–1988). Był również założycielem Instytutu Biblijnego przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i pierwszym jego dyrektorem.

Cena

15,00 zł (brutto)

DG

Opis

  • Format - 120x190
  • Rodzaj okładki - Miękka
  • Stron - 89
  • Autorzy - Hugolinus Langkammer OFM
  • Rok wydania - 2018
  • ISBN - 978-83-7342-607-8

Produkty powiązane

„Ani Autor, ani Słownik nie potrzebuje reklamy”. Znany nie tylko w Polsce biblista całościowo opracował hasła dotyczące antropologii biblijnej Starego i Nowego Testamentu. Takiego całościowego opracowania nie było dotąd w języku polskim.