W bardzo dobrym stanie zachowały się akta fundacji lokalii w Ligocie z 1813 r. oraz cała korespondencja urzędowa, co stanowi bardzo dobry materiał źródłowy. Najcenniejszą pamiątką jest lista 121 imion i nazwisk założycieli 

z Ligoty, Kadłuba i Zakrzowa Turawskiego, przy których widnieją trzy krzyżyki (jako ich podpisy, ponieważ nie umieli pisać). Zdjęcia oryginalnych dokumentów znajdziemy na poszczególnych kartach niniejszej książki. Najcenniejszą częścią niniejszej książki są źródła historyczne odkryte w czasie remontu kościoła parafialnego w Ligocie Turawskiej w 2011 r.

Redaktorem wydania jest ks. Sławomir Pawiński.

Cena

30,00 zł (brutto)

JLT

Opis

  • Format - 170 x 240 mm
  • Rodzaj okładki - Twarda
  • Stron - 160
  • Autorzy - Ks. Sławomir Pawiński
  • Rok wydania - 2013
  • ISBN - 978-83-7342-362-6