Z recenzji ks. prof. Dr hab. Antoniego Kiełbasy: Prezentowana praca stanowi analizę faktów historycznych, a zarazem jest syntezą rekonstrukcji narodzin i początków Kościoła opolskiego. Praca jest ważnym etapem studiów nad dziejami wschodniej części dawnej archidiecezji wrocławskiej.

 Jej autor od lat prowadzi badania nad dziejami diecezji opolskiej, o czym świadczy jego poważny dorobek naukowy zamieszczony w bibliografii. Dobra orientacja w bazie źródłowej, tak w archiwach kościelnych, jak i świeckich, a nadto dobra znajomość literatury przedmiotu, wzbogacona wieloma wypowiedziami świadków wydarzeń, pozwoliła mu na jasne sformułowanie problematyki, na którą dała właściwą odpowiedź. Autor należy do grona duchowieństwa diecezji opolskiej, jednakże nie uległ egzaltacji w stosunku do bohaterów przedstawionych w opracowaniu. Krytycznie i obiektywnie starał się oceniać ich wkład w kształtowanie struktur wspólnoty diecezjalnej. Jego praca stanowi ukoronowanie dotychczasowego dorobku naukowego autora. Jest bardzo potrzebna dla całościowego zrozumienia dziejów diecezji opolskiej.

Cena

25,00 zł (brutto)

CPM

Opis

  • Format - 170 x 240 mm
  • Rodzaj okładki - Miękka
  • Stron - 443
  • Autorzy - Ks. Andrzej Hanich
  • Rok wydania - 2008
  • ISBN - 978-83-7342-180-6