Regulamin sklepu Wydawnictwa Świętego Krzyża

Wstęp

Sklep internetowy, działający pod adresem www.wydawnictwo.opole.pl, jest prowadzony przez firmę Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża, erygowaną dekretem Ordynariusza Opolskiego, ks. Abp Alfonsa Nossola, z dnia 12 października 1977 roku.

Adres: Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża, ul. Katedralna 6, 45-007 Opole
NIP: 754-033-50-96; REGON: 040005377-00027
Bank Pekao S.A. I O/Opole ul. Osmańczyka 15
Nr konta: 70 1240 1633 1111 0010 1800 2594

Informacje ogólne

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.sklep.wydawnictwo.opole.pl
 2. Kupujący dokonując zakupów w sklepie Wydawnictwo automatycznie akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
 3. Niezbędnym warunkiem zakupu towarów w wysyłkowym internetowym sklepie Wydawnictwo jest wypełnienie danych osobowo-adresowych w procesie rejestracji. Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) oraz Ustwa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), rozporządzenie z dnia 29. r. Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
 4. Po złożeniu przez Klienta zamówienia generowana jest automatyczna wiadomość e-mail, powiadamiająca, iż zamówienie dotarło do sklepu.
 5. Zakupy w sklepie wysyłkowym Wydawnictwo mogą dokonywać osoby z pełną zdolnością do czynności prawnych.
 6. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności towaru w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany e-mailem o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 7. Wysyłkowy sklep internetowy Wydawnictwo realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej; nie ma możliwości realizacji wysyłki za granicę Polski.
 8. Oferowana cena za produkt jest ceną brutto podawaną w złotych polskich wraz z podatkiem VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.
 9. Do każdej Faktury doliczane są koszty wysyłki.
 10. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

Koszty i termin dostawy

 1. Za odbiór towaru bezpośrednio w siedzibie sklepu, w godzinach otwarcia sklepu, nie pobiera się żadnych dodatkowych opłat za kompletację zamówienia.
 2. Towar zamawiany przez sklep internetowy jest wysyłany za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz firm kurierskich. Aktualna lista dostępnych form wysyłki wraz z ich kosztami jest prezentowany klientowi w trakcie procesu finalizacji zamówienia.
 3. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.
 4. Zarówno czas realizacji zamówienia, jak i czas dostawy, liczony jest w dniach roboczych. Czasy dostaw określa regulamin Poczty Polskiej oraz firm kurierskich. Maksymalny czas dostawy wynosi 5 dni roboczych licząc od dnia następnego po dniu złożenia zamówienia w Sklepie.
 5. Pomimo dołożenia wszelkich starań Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wywiązanie się Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej z terminu dostawy towaru, określonego w regulaminie.

Sposób zapłaty

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

 1. Poprzez płatność on-line za pośrednictwem serwisu DotPay, przy pomocy którego istnieje możliwość zapłąty kartami Visa, MasterCard oraz poprzez udostępnione integracje z wiodącymi bankami i operatorami płatności. Aktualna lista dostępnych form płatności jest prezentowana klientowi w trakcie procesu finalizacji zamówienie.
 2. Przelewem bankowym w terminie do 5 dni roboczych lub uzgodnić ze sklepem inny termin zapłaty lub wysyłki zamówionego towaru. Brak zapłaty, kontaktu lub uzgodnienia innego terminu powoduje, że po 10 dniach zamówienie zostaje usunięte z listy oczekujących do realizacji.
 3. Osobiście w kasie firmy, wyłącznie przy osobistym odbiorze towaru w siedzibie sklepu.
 4. Sklep wysyłkowy Wydawnictwo nie prowadzi sprzedaży w systemie ratalnym.
 5. Bieg realizacji zamówienia następuje od daty bankowego potwierdzenia wpłaty należności za zamówienie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, klient jest informowany e-mailem o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). Zamówiony towar wysyłamy do pięciu dni roboczych od otrzymania przelewu zapłaty, czas ten jest uzależniony od dostępności towaru w magazynie.
 6. Do wysyłanego towaru dołączany jest dowód zakupu - Faktura VAT.

Zwrot towaru

 1. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu wystawienia faktury VAT, jednakże fakt ten należy zgłosić poprzez kontakt e-mailem na adres sklepu: sklep@wydawnictwo.opole.pl
 2. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
 3. Zwrot jest możliwy tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany, ani nie został w żaden sposób zniszczony, ponadto zwracany towar musi być kompletny. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii lub usunięciu zabezpieczeń, zniszczeniu pudełka.
 4. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą VAT.
 5. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru wraz z poniesionymi kosztami dstawy.
 6. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu. Jednocześnie każda metoda zwrotu należności jest uprzednio indywidualnie uzgadniana z klientem.
 7. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
 8. Wszystkie niezawarte w regulaminie i sporne sprawy rozwiązywane będą w drodze negocjacji lub rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla zamieszkania właściciela sklepu.

Reklamacje

 1. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady ukryte, może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u wydawcy.
 2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, Klient proszony jest odesłać wadliwy produkt przesyłką pocztową pod adres sklepu Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża, 45-007 Opole, ul. Katedralna 6. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 3. Sklep rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym produktem.
 4. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy towar, a jeśli nie będzie to możliwe, sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mi inne dostępne w sklepie towary do wyboru.
 5. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego są zwracane przez sklep natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 6. Umowa sprzedaży zawierania jest między Klientem a Wydawnictwem i Drukarnią Świętego Krzyża

Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.
 2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1). Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych

Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.