Główna

Życie i działalność księdza prałata Ernesta Nozińskiego (1939-2010)

Tytuł książki nawiązuje do słów „Testamentu” ks. prałata E. Nozinskiego. To szczęśliwe kapłaństwo polegało przede wszystkim na wiernej służbie Bogu i ludziom. Ta wybitna postać duszpasterza zasługuje na ocalenie od zapomnienia. 

Proponowane wzorce celebracji liturgicznych są przeznaczone jedynie dla trzeciej klasy. Wszystkie celebracje koncentrują się wokół kilku centralnych i najważniejszych tematów dotyczących misterium Eucharystii i owocnego w niej uczestnictwa. Opracowane celebracje mają doprowadzić do przekonania, że niedzielna Eucharystia jest koniecznie potrzebnym pokarmem życia.

Chleb i sól to książka mająca na celu integrację duchowo-religijną rodziny chrześcijańskiej wokół przeżywania poszczególnych okresów liturgicznych i związanych z nimi czytań wyznaczonych na poszczególne niedziele roku liturgicznego. Chleb i sól może być dobrym wskazaniem drogi dla wielu małżeństw i rodzin, poszukujących głębszego życia we wspólnocie Kościoła domowego.

Chorał Droga do Nieba (tom I, II, III) to jedyny w Polsce zbiór prawie 1000 pieśni i śpiewów liturgicznych na wszystkie okresy roku liturgicznego.

Tom I zawiera akompaniament do śpiewów liturgii godzin (Anioł Pański, jutrznia niedzielna, dwie wersje nieszporów niedzielnych), pieśni porannych i wieczornych oraz śpiewów i pieśni mszalnych.