Główna

Audi, Filia! Zbiory kazań wygłoszonych do dziewcząt, uczennic liceum sióstr Urszulanek w Poznaniu, w latach międzywojennych przez bł. O. Alojzego Ligudę - męczennika, misjonarza Zgromadzenia Słowa Bożego.

„Nie ma innego dostępu do prawdy niż przez wolność”.

„Nicością nie da się żyć”.

„Nikt nie może się ostać nie mając czegoś, dla czego warto żyć”.

Biblia wydawana do użytku szkolnego ma stanowić dla Was rodzaj podręcznika, czyli ma zawsze być pod ręką, blisko, by można było do niej sięgnąć w każdym czasie, w każdej potrzebie, nie tylko na lekcji religii, ale również w różnych momentach życia codziennego.

NAKŁAD WYCZERPANY.