Pomoce duszpasterskie

Miła pamiątka w formie składanego obrazka o bogatej treści.

W środku znajdziemy m.in. modlitwę za bierzmowanego, opis znaczenia Sakramentu Bierzmowania i obowiązków spoczywających na świadku, oraz rubrykę na uzupełnienie danych.

Polecamy, dotąd jeszcze nie publikowane, piękne katechezy o modlitwie Benedykta XVI, wygłoszone w latach 2011–2012 podczas środowych generalnych audiencji w Watykanie.

Niniejszy zbiór kazań jest refleksją nad Chrystusową i chrześcijańską Paschą. Zawiera homilie wielkopiątkowe i wielkanocne. Zostały podzielone na cztery rozdziały: 1) Pascha w Chrystusie 2) Zwycięstwo w Chrystusie 3) Nasza nadzieja w Chrystusie 4) Nowe życie w Chrystusie

W tym niewielkim opracowaniu znajdziemy teksty liturgiczne odnowionych obrzędów bierzmowania przygotowanych przez Konferencję Episkopatu Polski.

Opracowanie niniejsze pragnie pomóc w lepszym przygotowaniu się do bardziej owocnego przeżycia sakramentu chrztu świętego dzieci w naszych rodzinach i wspólnotach parafialnych.

Niniejsze opracowanie pragnie pomóc Nowożeńcom lepiej zrozumieć same obrzędy sakramentu małżeństwa, a tym samym przyczynić się do świadomego, czynnego i owocnego uczestnictwa w tak ważnym i radosnym momencie życia.

Niniejsze opracowanie pragnie dopomóc w bardziej owocnym korzystaniu z sakramentu pokuty i pojednania, pragnie ułatwić przede wszystkim samo przygotowanie przed przystąpieniem do tego sakramentu.