Pomoce duszpasterskie

Niniejsza książka jest przewodnikiem dla prowadzących katechezę rodzinną. Kolejne materiały tego autora, dotyczące tej katechezy, są w przygotowaniu.

Materiały na spotkania formacyjne kandydatów do bierzmowania w diecezji opolskiej na rok II są pomocą dla duszpasterzy w doprowadzeniu młodych ludzi do głębszego zrozumienia, czym jest przyjęcie sakramentu bierzmowania, jakie wypływają z niego zadania i pomogą owocnie przeżyć samą uroczystość.

Księga wymagana jest w każdej kancelarii parafialnej. Zawiera rubryki (imię i nazwisko celebransa, parafia, data, podpis), do których wpisywane są dane przyjezdnych księży celebrujących Msze św. w danej parafii.

Księga wymagana jest w każdej kancelarii parafialnej. Zawiera rubryki (data, do kogo, w jakiej sprawie, odpowiedź) do których wpisywane są dane korespondencyjne danej parafii.

Księga odwiedzin chorych i seniorów z posługą sakramentalną wymagana jest w każdej kancelarii parafialnej. Zawiera rubryki (imię i nazwisko, data, adres, nazwy sakramentów) do których wpisywane są dane odwiedzanego chorego lub seniora z danej parafii.

Legitymacja zawiera: miejsce na pieczęć parafii, zdjęcie i dane osobowe ministranta/lektora, miejsce na wpisanie funkcji specjalnych, wyróżnień, innych uwag, zasady liturgicznej służby ołtarza, modlitwę ministranta.