Podręczniki

Przygotowanie do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej. W pracach redakcyjnych uwzględniono założenia Ogólnopolskiego Programu Katechetycznego oraz sugestie księży i katechetów. Za podstawę opracowania posłużył znany wszystkim "Mały Katechizm" diecezji opolskiej.

Zamieszczone w podręczniku jednostki lekcyjne mają na celu przybliżyć dzieciom historię naszego Zbawienia, począwszy od ksiąg Starego Testamentu (I dział), przez życie, nauczanie, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa (II, III i IV dział) oraz ukazanie im znaczenia i roli Kościoła ujętego jako wspólnota wierzących (V dział).