Nakłady wyczerpane

"...Niech ten katechizm rodzinny ułatwi realizację chrześcijańskich wartości w naszych rodzinach, a starszej młodzieży niech pomoże lepiej przygotować się do radosnego i odpowiedzialnego życia małżeńskiego i rodzinnego..."

NAKŁAD WYCZERPANY.

Książka Ewangelia sercem przepowiadana to biografia św. Antoniego Marii Klareta założyciela Zgromadzenia Misjonarzy Synów Niepokalanego Serca Błogosławionej Maryi Dziewicy - Misjonarzy Klaretynów.

NAKŁAD WYCZERPANY.

Niezbędny w uroczystym przeżywaniu liturgii świątecznych i niedzielnych. W ofercie Ewangeliarz oprawiony skórą.

NAKŁAD WYCZERPANY.

Niezbędny w uroczystym przeżywaniu liturgii świątecznych i niedzielnych. W ofercie ewangeliarz oprawiony skórą z płaskorzeźbą ze srebra.

NAKŁAD WYCZERPANY.

Książka Heroldowie miłości jest poświęcona głównie 51 klaretyńskim męczennikom z Barbastro (Hiszpania) i ich męczeństwu.

NAKŁAD WYCZERPANY.

Ks. Stanisław Piórkowski, misjonarz Klaretyn, z zachwytem rozważa tajemnicę Boga, Kościoła i człowieka - głównie a aspekcie misyjnym. Autor daje w swoich dziełach świadectwo ukochania Kościoła: Im mocniej zagłębiałem się w duszpasterską i misyjną działalność, tym bardziej Kościół odsłaniał przede mna swe oblicze żywego Chrystusa.

Przewodnik po Katedrze Opolskiej, opisujący historię katedry i znajdujące się w niej zabytki.

NAKŁAD WYCZERPANY.

Książka ta została wydana z okazji Jubileuszu 780 - lecia ofiarowania obrazu Matki Boskiej Pokornej przez księcia opolskiego Władysława ojcom cystersom i 750 rocznicy erygowania klasztoru cystersów w Rudach oraz ustanowienia rudzkiego kościoła jako bazyliki mniejszej. Zawiera czytania na październikowe nabożeństwa różańcowe.

NAKŁAD WYCZERPANY.